Back to the top

Hrvatski

The project across Europe: Hrvatski

Cilj projekta “Pokreni promjenu” je senzibilizirati, educirati i osnažiti mladiće i djevojke za prevenciju rodno-uvjetovanog nasilja kroz audiovizualne medije i glazbu te ih potaknuti  na kritičko mišljenje budući da se putem ovih medija najčešće reproduciraju rodni stereotipi. U Republici Hrvatskoj  u projektu će sudjelovati četiri škole. Projekt je započeo u prosincu 2017. godine i trajati će do prosinca 2019.

U okviru projekta  provesti će se istraživanje o stavovima i ponašanju mladih u dobi od 12-18 godina vezano uz rodnu ravnopravnost i rodno-uvjetovano nasilje te će se prikupiti podaci o utjecaju rodnih stereotipa u audiovizualnim medijima i glazbi na stavove mladih. Također, biti će provedeno  istraživanje i procjena potreba nastavnika/ica koji rade s mladima na prevenciji rodno-uvjetovanog nasilja a rezultati oba istraživanja će se publicirati. Istraživanje obuhvaća provedbu četiri fokus grupne diskusije s učenicima/ama u školama i četiri fokus grupne diskusije s nastavnicima/ama te provedbu upitnika na uzorku od otprilike šezdeset  učenika/ca. Iste grupe učenika/ca biti će testirane prije i nakon provedbe projekta da se utvrde promjene u stavovima i ponašanju.

Nakon istraživanja, slijedeća faza obuhvaća provedbu u školama programa izgradnje kapaciteta nastavnica/nastavnika za rad  s mladima na prevenciji rodno-uvjetovanog nasilja kroz rodno-senzitivne audiovizualne medije i glazbu. U programu izgradnje kapaciteta nastavnika/ca sudjelovati će minimalno 4 osobe po školi od kojih su neki nastavnici/e umjetničkih predmeta, prvenstveno glazbe, koji mogu mladima pomoći u izradi audio-vizualnih materijala.

Nakon edukacije, nastavnici/nastavnice u četiri škole, nastavljaju raditi s mladima na ovoj temi pružajući im potrebna, znanja, informacije i vještine kako bi ih osnažili za rad na prevenciji rodno-uvjetovanog nasilja. Mladi će imati priliku osmisliti audio-vizualne materijale i glazbu s ciljem prevencije rodno-uvjetovanog nasilja i eliminacije rodnih stereotipa. Također, biti će održane četiri majstorske radionice za mlade i njihove nastavnike/ce vezane uz izradu rodno-senzitivnog audiovizualnog materijala (npr. glazbeni spot, pjesma).

Radovi mladih biti će predstavljeni na posebno organiziranom događaju, Nacionalnom festivalu mladih, a predstavnici/e mladih imati će priliku sudjelovati i predstaviti svoj rad na Europskom festivalu mladih koji će se održati u Varšavi, u Poljskoj u završnoj fazi projekta. Projekt uključuje suradnju i komunikaciju mladih iz država sudionica projekta putem društvenih medija (Facebook, Instagram) i web stranice projekta.

Predstavnici škola, i učenici/e i nastavnici/e, imati će priliku sudjelovati na edukaciji i razmjeni iskustava na europskom nivou s kolegama/icama  iz Španjolske, Slovenije, Cipra, Grčke i Poljske.

across4
across-1
shutterstock_269416112
across2
across3
Play it For Change | Raising awareness and empowerment of girls and boys for the prevention of gender based violence through audio-visual media and music. Grant Agreement no: REC-VAW-AG-2016-02-776965. The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.