Back to the top

Slovenski

The project across Europe: Slovenski

IGRAJ ZA SPREMEMBO – ozaveščanje in opolnomočenje deklet in fantov pri preprečevanju nasilja na podlagi spola prek avdiovizualnih medijev in glasbe.

Cilji evropskega projekta «Igraj za spremembo» (Play It for Change) so osveščanje, izobraževanje in krepitev vloge mladih pri preprečevanju nasilja na podlagi spola prek avdiovizualnih medijev in glasbe. Projekt ravno prek avdiovizualnih medijev in glasbe spodbuja mlade h kritičnemu mišljenju, kar je zelo pomembno, saj dekleta in fantje redno uporabljajo tovrstne medije, ki pogosto celo utrjujejo spolne stereotipe. Projekt traja dve leti (2017-2019) in vključuje raznolike aktivnosti na nacionalni in evropski ravni.

V projektu bomo izvedli raziskavo o odnosu in delovanju mladih med 12. in 18. letom do enakosti spolov in nasilja na podlagi spola. Raziskovali bomo vpliv spolnih stereotipov v avdiovizualnih medijih in glasbi na razmišljanja mladih. Poleg tega bodo v raziskavi sodelovale učiteljice in učitelji, ki delajo z mladimi, z namenom ocene njihovih potreb pri preprečevanju nasilja na podlagi spola.

Raziskava vključuje kvantitativno in kvalitativno metodo. Izvedli bomo fokusne skupine z učenci in učenkami v šolah ter fokusne skupine z učiteljicami in učitelji, in vprašalnik na vzorcu približno 60 učencev in učenk. Za ugotavljanje sprememb v odnosu in delovanju mladih do enakosti spolov in nasilja na podlagi spola bomo s temi skupinami mladih izvedli pogovore pred začetkom raziskave in ob koncu projekta.

V nadaljevanju projekta bomo oblikovali program za krepitev zmogljivosti, znanj in kompetenc, ki bo namenjen učiteljem in učiteljicam pri preprečevanju nasilja na podlagi spola s pomočjo avdiovizualnih medijev in glasbe. Program za krepitev zmogljivosti, znanj in kompetenc bodo lahko šole, ki se bodo aktivno vključile v projekt, tudi preizkusile pri delu z mladimi, zlasti pri nastajanju avdiovizualnih gradiv. Mladi bodo imeli priložnost oblikovati avdiovizualne materiale s ciljem preprečevanja nasilja na podlagi spola in odpravljanja spolnih stereotipov. V zvezi s produkcijo avdiovizualnega gradiva, ki je občutljiv na spol, bodo potekale tudi delavnice za mlade in njihove učitelje ter učiteljice (npr. video spot).

Izdelki mladih bodo predstavljeni v okviru nacionalega festivala mladih, prav tako bodo imeli mladi priložnost predstaviti svoje izdelke na Evropskem festivalu mladih, ki bo v Varšavi na Poljskem ob zaključku projekta. Projekt vključuje sodelovanje in komunikacijo mladih prek družbenih medijev (Facebook, Instagram) in spletne strani projekta. Predstavnice in predstavniki šol, ki bodo aktivno sodelovali v projektu, bodo imeli priložnost sodelovati v izobraževanju in deljenju znanj ter izkušenj s kolegi in kolegicami iz sodelujočih držav Španije, Poljske, Cipra, Grčije, Hrvaške in Slovenije.

across4
across-1
shutterstock_269416112
across2
across3
Play it For Change | Raising awareness and empowerment of girls and boys for the prevention of gender based violence through audio-visual media and music. Grant Agreement no: REC-VAW-AG-2016-02-776965. The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.